Vad är Utlandskongressen?

Utlandskongressen anordnas årligen av SLF Student Utland sedan 7 år tillbaka. Krakow, Gdansk, Budapest Prag och Riga har hittills stått för värdskapet och i år är det Wrocław som har äran att få föra stafettpinnen vidare ute i Europa.

Utlandskongressen anordnas varje år, under hösten, och är det största enskilda arrangemanget för svenska läkarstudenter i utlandet. Syftet med Utlandskongressen är att erbjuda studenterna föreläsningar, workshops och framförallt en kontakt med framtida arbetsgivare. Utlandskongressen möjliggör smidigare inträde till den svenska sjukvården för studenter som utbildat sig utanför Sveriges gränser.

Under helgen samlas över 340 läkarstudenter och landstingsrepresentanter under ett och samma tak för att utbyta kontakter och kunskap. Detta är en unik möjlighet att säkra ditt nästa sommarjobb eller anställning efter examen!

Vill du veta mer om oss i organisationen, besök gärna SLF Student Utlands hemsida:

https://slfsutland.se