Kongressgruppen

Kongressgruppen består av studenter från Utlandskongressens värdort, Wrocław. Gruppen leds av SLF Student Utlands ordförande, Huseyin Admis och arbetar med att planera Utlandskongressen 2019. Kongressgruppen tillsattes i mars i år och har sedan dess, tillsammans med SLF Student Utland, arbetat med att arrangera årets Utlandskongress.

Huseyin Admis

Ordförande SLFS Utland/Ordförande kongressgruppen

Termin 8, Wrocław

ordf.utland.student@slf.se

Shamlan Al - Duhoki

Ledamot kongressgruppen

Termin 6, Wrocław 

shamlan.duhoki@utlandskongressen.se

Alicia Frankling

Ledamot kongressgruppen

Termin 8, Wrocław

alicia.frankling@utlandskongressen.se

Chérie Salim

Ledamot kongressgruppen

Termin 10, Wrocław

cherie.salim@utlandskongressen.se

Shewaz Abdul

Ledamot kongressgruppen

Termin 6, Wrocław

shewaz.abdul@utlandskongressen.se

Ali Rasen

Ledamot kongressgruppen

Termin 8, Wrocław

ali.rasen@utlandskongressen.se

Jenna Kadum

Ledamot kongressgruppen

Termin 8, Wrocław

jenna.kadum@utlandskongressen.se