Föreläsare


På den här sidan kommer Utlandskongressens alla föreläsare, för 2019 presenteras allteftersom. Föreläsarna kommer även presenteras på Facebook och Instagram. Håll ögonen öppna för fler spännande namn! 

Randa Akouri - gynekologi & obstetrik

Randa Akouri, läkare inom gynekologi och obstetrik, är del av den världsledande forskningen inom livmodertransplantation på Sahlgrenska Universitetet. 

Det finns tusentals kvinnor som saknar livmoder eller har en icke fungerade livmoder och därför inte kan bli gravida och föda barn.

Den banbrytande forskningsprojektet påbörjades redan 1999, efter dryga 10 års förberedelser var det drags för första transplantationen som resulterade i graviditet och första barnet föddes 2014. Efter den första lyckade transplantationen har ett flertal födslar först i Sverige och senare i utlandet.

I dagsläget görs livmodertransplantationer från levande till levande, nästa steg blir transplantation av livmodern från en avliden donator. 

Vägen till lyckad transplantation har inte varit enkel, se till att vara på plats när Professor Akouri berättar om resan!