Föreläsare


På den här sidan kommer Utlandskongressens alla föreläsare, för 2019 presenteras allteftersom. Föreläsarna kommer även presenteras på Facebook och Instagram. Håll ögonen öppna för fler spännande namn! 


Randa Akouri - gynekologi & obstetrik

Randa Akouri, läkare inom gynekologi och obstetrik, är del av den världsledande forskningen inom livmodertransplantation på Sahlgrenska Universitetet. 

Det finns tusentals kvinnor som saknar livmoder eller har en icke fungerade livmoder och därför inte kan bli gravida och föda barn.

Den banbrytande forskningsprojektet påbörjades redan 1999, efter dryga 10 års förberedelser var det drags för första transplantationen som resulterade i graviditet och första barnet föddes 2014. Efter den första lyckade transplantationen har ett flertal födslar först i Sverige och senare i utlandet.

I dagsläget görs livmodertransplantationer från levande till levande, nästa steg blir transplantation av livmodern från en avliden donator. 

Vägen till lyckad transplantation har inte varit enkel, se till att vara på plats när Professor Akouri berättar om resan! 


Gustaf Kallryd & Hampus Carlsson - bastjänstgöring (BT)

Från den 1:a juli nästa år ska bastjänstgöringen (BT) införas i Sverige. BT kommer ersätta dagens allmäntjänstgöring (AT). De som kommer att genomföra BT först är de studenter som läser vid en fakultet inom EU/EES där man får sin läkarlegitimation i samband med examen. Detta kommer alltså att ske redan nästa år och frågorna från er medlemmar har varit många. Samtidigt kvarstår det fortfarande en del frågetecken som behöver klargöras.

Under årets Utlandskongress kommer därför Gustaf Kallryd, rekryterings- och BT-ansvarig i styrelsen för SLF Student Utland, tillsammans med Hampus Carlsson, utredare på Läkarförbundet, att föreläsa om bastjänstgöringen. Föreläsningen kommer att fokusera på upplägget av BT, vad som kommer hända med dagens AT samt hur förändringarna kommer att påverka dig som utlandsstudent.

Välkommen till en informativ och givande föreläsning om de stora förändringarna i din läkarutbildning som står för dörren.


Norma Bou Aram - BUP - en samhällsnära specialitet med barnperspektivet i fokus"History will judge us by the difference we make in the everyday lives of children" - Nelson Mandela

Det är mitt "varför" - varför jag går till jobbet varje dag med förhoppningen att göra skillnad, om än liten skillnad i ett barns liv.

Vad gör en barnpsykiatriker? Hur är det att jobba inom barn-och ungdomspsykiatri? Vilka är patienterna? Vilka är utmaningarna? Varför är det ett viktigt arbete som inte kan vänta? Och sist men inte minst - what's in it for me?

Välkommen till en informativ och givande föreläsning.


Azad Najar -  den mekaniska hjärtat

Trötthet, andfåddhet, hjärtklappningar, svullna ben, detta kan vara vekligheten för de dryga 2500 personer med avancerad hjärtsvikt i Sverige.

Enda lösningen är hjärttransplantation! Donerade hjärtan räcker endast till någon procent av de drabbade.

Azad och hans företag jobbar dygnet runt, året runt för att lösa denna problematik. Azad är grundaren till flera företag varav ett av dem världsledande i utveckling av mekanisk hjärta.

I nuläget har djurförsöken avslutats med lyckade resultat! Nu planeras första människoförsöket under 2019 eller 2020!

Vägen till mekaniskt hjärta har inte varit enkel, missa inte chansen att få del av Azads resa och om hur kreativt tänkande kan lösa många problem.